I. WARUNKI OGÓLNE

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Arkadiusz Dobrowolski zwaną dalej iLIGHT.

2. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z następujących kroków:

  • krok 1 - wybranie produktów na stronie www.ilight.com.pl
  • krok 2 - złożenie zamówienia poprzez e-mail ilight@ilight.com.pl
  • krok 3 potwierdzenie zamówienia na podstawie linku otrzymanego w zwrotnym e-mailu.4 opłacenie zamówienia przelewem bankowym lub odbiór osobisty ,
  • krok 4 przekazanie zamówionego towaru

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowiące jednocześnie zawarcie umowy kupna-sprzedaży, wraz ze szczegółami zamówienia i płatności.

5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności za towar i przesyłkę w kwocie podanej w potwierdzeniu, na konto bankowe Arkadiusz Dobrowolski podane również w potwierdzeniu.

6. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.ilight.com.pl , w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

7. Ceny produktów umieszczone na stronie www.ilight.com.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie firmy lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych na stronie internetowej ilight.com.pl nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy.

 

II. Dostawa

 

1. Termin realizacji zamówienia, umieszczony w podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest maksymalnym czasem przygotowania towaru do wysyłki.

 

III. Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 

1. Produkty oferowane na stronie ilight.com.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancje producenta.  Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie firmy.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego udostępnianego przez firmę spedycyjną. Gwarantem sprawnego dostarczenia przesyłki jest spedytor.

3. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać telefonicznie, mail'owo, korespondencyjnie lub osobiście.

4. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu, zgodnie z "Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". Zwracany produkt nie może nosić znamion użytkowania, musi mieć oryginalne i nieuszkodzone opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży i produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy, nie podlegają zwrotowi.

 

IV. Pozostałe

 

1. Zdjęcia produktów służą poglądowej prezentacji produktów. Zdjęcia i opisy wykonywane są w taki sposób, by w możliwie jak najbardziej wiarygodny i rzetelny sposób oddać cechy produktu/usługi. Jeśli przedstawienie cech produktu jest dla klienta niewystarczające lub wątpliwe - istnieje możliwość uzyskania porady drogą telefoniczną lub elektroniczną lub osobiście.

2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie wewnętrznie w celu realizacji zamówień, zgodnie z polityką prywatności.

3. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.